Click on any image in images menu.
Menu
BIP
1 marca 2014

Obszary i zakresy działań w ramach projektów zrealizowanych w placówkach „Edukatora” w latach 2003-2013 /czytaj więcej/

  1. Ratowanie małych wiejskich szkół – efektem aktywności obywatelskiej lokalnych środowisk
  2. Tworzenie przedszkoli wiejskich i innych form wychowania przedszkolnego –ośrodków edukacji przedszkolnej dzieci i edukacji obywatelskiej rodziców
  3. Innowacje edukacyjne – wdrażanie ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym
  4. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców małych środowisk poprzez realizację projektów    systemowych
  5. Edukacja dorosłych jedną z form aktywizacji społeczności lokalnych
  6. Edukacja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - działaniem na rzecz respektowania praw dziecka
  7. Wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez szkolenia, warsztaty,poradnictwo wielospecjalistyczne.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.