Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 lipca 2014

Konkurs ofert – zlecenie dla specjalisty ds. rehabilitacji i zajęć ruchowych

W związku z długotrwałą nieobecnością pracownika realizującego zajęcia ruchowe w ramach projektu POKL " Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do pracy" Stowarzyszenie "Edukator" poszukuje osoby na zastępstwo:
Okres zatrudnienia: od 10 lipca do 30 października 2014 roku
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
Planowany wymiar godzin: 2 grupy x średnio 2 godz. tygodniowo

Wymagany poziom wykształcenia: wyższe

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o złożenie aplikacji (wg władnego wzoru)  zawierającej dane kontaktowe ( adres, tel. e-mail) oraz proponowaną stawkę wynagrodzenia brutto za godzinę zajęć (wg własnego wzoru) . Należy także  dołączyć zaświadczenia i inne  dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "Zajęcia ruchowe w żłobku", w Biurze zamawiającego, w Łomży, ul. Polowa 57C.

Termin zgłoszenia oferty: 9 lipca 2014 r. godz. 12.

Kryteria kwalifikacji:
-najwyższe kwalifikacje i uprawnienia do pracy w ww. zakresie - 80%,
-stawka za godzinę zajęć - 20 %.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni droga elektroniczną. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.