Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 lipca 2014

Zapytanie ofertowe Nr 13/2014/MA w sprawie renowacji nawierzchni parkingu

  1. I.      Zamawiający

Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator”
w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie  i realizację  prac renowacyjnych nawierzchni parkingowej oraz ciągu pieszego  (dojścia) od strony wschodniej – na terenie posesji przedszkola „Mały Artysta” ul. Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża

Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane-drogowe,

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym zał. nr 2) do dnia  18 lipca 2014 r. do godz.10.00

 

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.