Click on any image in images menu.
Menu
BIP
17 lipca 2014

Treningi metodyczne gruzińskich nauczycielek

W dniach 17-21 czerwca w Patardzeuli (Gruzja) odbył się pierwszy trening metodyczny dla nauczycielek gruzińskich. W szkoleniu wzięło udział 20 osób.
Zajęcia miały na celu przygotowanie nauczycielek, które będą pracować z dziećmi 5-letnimi w naszych Centrach Gotowości Szkolnej. Na potrzeby szkoleń stworzone zostały 2 modelowe programy (40-godzinne) uzupełniające wykształcenie nauczycielek. Program pierwszego szkolenia koncentrował się na metodyce pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat.
Szkolenie nauczycielek prowadzili trenerzy polscy i specjaliści gruzińscy. Zajęcia prowadzone było z wykorzystaniem metod aktywizujących i dały możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
Po szkoleniu uczestniczki dokonały oceny i ewaluacji programu, co pozwoli autorom na udoskonalenie go i jeszcze lepsze dostosowanie do potrzeb odbiorców. Kolejna edycja tego szkolenia dla następnej 20-osobowej grupy odbędzie się jesienią.
Grupa, która teraz ukończyła pierwsze warsztaty, we wrześniu będzie uczestniczyć w drugim treningu. Program drugiego szkolenia dotyczyć będzie głównie gotowości szkolnej i sposobów jej badania.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polska_pomoc_logo-sm

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria