Click on any image in images menu.
Menu
BIP
18 lipca 2014

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 13/2014/MA

W dniu 18.07.2014r. o godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący –  Elżbieta Wdziękońska
Sekretarz – Tadeusz Zaremba
Członek – Wiesława Król        

Komisja dokonała otwarcia ofert cenowych na renowacji parkingu wewnętrznego i wjazdu
od strony wschodniej na posesję Przedszkola „Mały Artysta” w Łomży.
Na otwarciu nie stawił się żaden z Oferentów.

W terminie do 18.07.2014r. o godz. 10:00, wpłynęła jedna  oferta:

Lp.

Nazwa Oferenta

Cena oferty
 (brutto)

1

Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c.,
18-400 Łomża, ul. Rycerska 1A

48.440,63 zł

 Komisja stwierdziła, że oferta ww. firmy spełnia wymagania formalne. W związku z faktem, ze wpłynęła tylko jedna oferta, niezbędne jest dokonanie jej merytoryczno-finansowej weryfikacji przez uprawnionego specjalistę w zakresie budownictwa. Po uzyskaniu takiej opinii komisja podejmie decyzję w sprawie przyjęcia oferty. Planowany termin ogłoszenia decyzji – 23 lipca do godz. 12.

Podpisy Komisji (w oryginale)

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.