Click on any image in images menu.
Menu
BIP
18 lipca 2014

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 14/2014/9.1.1-PO-WM

W związku z napływającymi pytaniami przedstawiamy następujace wyjaśnienia

 1. Proszę o doprecyzowanie określenia „interaktywnego projektu organizacyjno- finansowego” (moduł AO)?
Słowo "interaktywnego" dotyczy możliwości dostępu i edycji arkusza organizacyjnego zarówno z końcówki dyrektora szkoły, jak tez nanoszenia komentarzy i zatwierdzania ( blikowania zatwierdzonego dokumentu przed dalszą edycją). Oznacza to również, ze np. przydzielenie dodatkowej godziny nauczycielowi skutkuje automatycznym dostosowaniem jego wynagrodzenia, a więc kosztów pracodawcy.
2. Proszę o doprecyzowanie określenia „interaktywnego formularza planistycznego przychodów i kosztów placówki” (moduł PF)?
W procesie zarządzania finansowego niezbędna jest systematyczna  synchronizacja działań planistycznych ze zmiennym w trakcie roku poziomem przychodów oraz  kosztów. Zależy nam na tym, by kierownik placówki mógł tworzyć i aktualizować (z częstotliwością miesięczną) budżet wykonawczy (rozbity na poszczególne miesiące i poszczególne kategorie wydatków). Powinien więc na bieżąco otrzymywać (poprzez system) dane z księgowości.  Na poziomie organu prowadzącego muszą istnieć narzędzia do szacowania planowanych dochodów ( dotacji jst oraz opłat rodziców itp.), co pozwoli na określenie limitu ( rocznego i średniego miesięcznego) do wykorzystania przez placówkę. Dodatkowo musi istnieć także mechanizm kontroli prawidłowości realizacji dotacji i innych wpłat ( w stosunku do plano szacunkowego) - w celu podejmowania stosownych interwencji.
3. Czy internetowe serwisy (strony) wyodrębnione dla każdej placówki mają być zrealizowane przy pomocy rozwiązania CMS? 
Zamawiający nie narzuca technologii wykonania. Wymagamy dzielenie informacji na ogólnodostępne i wymagające zalogowania indywidualnym loginem z hasłem.
4. W jakim zakresie moduł AO ma integrować się z systemem R2Płatnik oraz czy zamawiający dostarczy niezbędne API do integracji?
Arkusz organizacyjny powinien być przystosowany do importu danych z bazy przejściowej, obejmującej niezbędny (minimalny zakres danych). W fazie realizacji naszego zamówienia ustalimy z Wykonawcą niezbędny poziom integracji (raczej okresowej - raz w roku - synchronizacji danych). Zależy nam na prostym rozwiązaniu, nie generującym kosztów wykonania narzędzia używanego raz w roku. 
5. Czy zamawiający dostarczy algorytmy niezbędne do obliczeń związanych z wynagrodzeniami i skutkami finansowymi przydziału zadań oraz naliczania planowanych przychodów?
Tak, udostępnimy nasze rozwiązania tymczasowe, oparte na skoroszycie powiązanych arkuszy Excel.
6. Czy zamawiający zapewnia osoby merytoryczne do współpracy?
Tak. Jesteśmy zainteresowani rozwiązaniem gwarantującym funkcjonalność, bez kosztownego wchodzenia w wyrafinowane technologie i nadmierną automatyzację. 
7. Jakie jest przewidywane obciążenie serwisu (liczba jednocześnie odwiedzających serwis, liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników)?
Dostęp będzie miało kilkuset użytkowników ale jednocześnie nie należy przewidywać więcej niż 10 odwiedzających.
8. Czy Zamawiający wymaga świadczenia usług hostingu? Jeżeli tak to w jakim okresie oraz o jakich parametrach?
Świadczenie hostingu nie jest objęte zapytaniem ofertowym. Od Wykonawcy oczekujemy przystosowania aplikacji do umieszczenia na serwerze np. nazwa.pl lub podobnym. Nie wykluczamy, że umowa o realizację zadania może być rozszerzona także o hosting ( bez limitowania terminu).

 kolejne wyjaśnienia zawarte są w w plikach załączonych do niniejszego artykułu

Z poważaniem,
Koordynator projektu

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment wyjasnienie 2
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.