Click on any image in images menu.
Menu
BIP
22 lipca 2014

(aktualizacja z 23.07.2014) Protokoł z otwarcia ofert dot Zapytania ofertowego nr 11/2014/9.1.1 – MZ

W dniu 22 lipca o godzinie 12.00 Komisja dokonała otwarcia ofert cenowych na wykonanie  placów  zabaw  dla oddziałów przedszkolnych działających przy 5 szkołach podstawowych  w województwie mazowieckim

Na otwarciu nie stawił się żaden z Oferentów.Protokół w załączeniu.

Aktualizacja z 23.07.2014 r.
W dniu 23 lipca 2014 r. Komisja Przetargowa zakończyła analizę merytoryczna wniosku złożonego w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 11/2014/9.1.1-MZ. Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia Edukator w Łomży o odrzucenie oferty Firmy Maja z przyczyn formalnych oraz o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonego w Zapytaniu ofertowym  Nr  11/2014/9.1.1-MZ.
Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził wniosek Komisji przetargowej.
Protokół w załączeniu

 

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.