Click on any image in images menu.
Menu
BIP
21 sierpnia 2014

Komunikat o wprowadzeniu zmian i uzupełnień w treści zapytań ofertowych nr 15 i 16 – do projektów systemowych PO KL 9.1.1

Zmiana pierwsza - dotyczy treści Zapytania ofertowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia: nr 16.P/2014/9.1.1; nr 16.M/2014/9.1.1;16.W/2014/9.1.1; w sprawie dostawy pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych do oddziałów przedszkolnych.  Zmiana polega na dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych dla wybranych przez Oferenta szkół oraz dostosowania do tej zmiany procedur oceny ofert. Zmiany wprowadzono na wniosek zainteresowanych złożeniem oferty. Termin zgłoszenia ofert nie ulega zmianie - 5 września 2014 r. godz. 12.00. Treść komunikatu w załączeniu.

Zmiana druga - dotyczy doprecyzowania opisów artykułów zawartych w Specyfikacji warunków dostawy- dla woj. mazowieckiego - 16.M/2014/9.1.1 , warmińsko-mazurskiego - 16.W/2014/9.1.1 - Zmienione opisy w załączeniu.

Zmiana trzecia- dotyczy doprecyzowania opisów artykułów zawartych w Specyfikacji warunków dostawy- dla woj. warmińsko-mazurskiego - 15.W/2014/9.1.1  oraz woj. podlaskiego - 15.P/2014/9.1.1- Zmienione opisy w załączniku nr 3

Zmiana czwarta- dotyczy doprecyzowania opisów artykułów zawartych w Specyfikacji warunków dostawy- dla woj. warmińsko-mazurskiego - 15.W/2014/9.1.1  oraz woj. podlaskiego - 15.P/2014/9.1.1- Zmienione opisy w załączniku nr 3

 Zmiana piąta- Zamawiający wyjaśnia, że Szczegółowym zestawieniu ofertowym dla woj. Warmińsko-Mazurskiego omyłkowo Meble i wyposażenie sal w Mazurach( poz. W.MA.06.084.00 do W.MA.06.097) omyłkowo przypisano do kategorii "Wyposażenie kuchni..." . Jednocześnie,  zarówno w "Szczegółowym zestawieniu ofertowym", jak też  w "Szczegółowej specyfikacji dostawy" powyższe pozycje powinny być oznaczone symbolami - od W.MA.07.084.00 do W.MA.07.097. Zamawiający zastrzega, że podczas analizy i ceny ofert powyższe oznaczenia będą traktowane zamiennie, bez ujemnych konsekwencji dla rozpatrywanych ofert. Poprawna wersja Szczegółowego zestawienia ofertowego została zamieszczona na stronie w dniu 1.09.2014.

W.MA.06.084.00

omyłkowo wpisano do kategorii "Wyposażenie kuchni..- kod 06 wpisano "Meble i wyposażenie doprecyzowania opisów artykułów zawartych w Specyfikacji warunków dostawy- dla woj. warmińsko-mazurskiego - 15.W/2014/9.1.1  oraz woj. podlaskiego - 15.P/2014/9.1.1- Zmienione opisy w załączniku nr 3

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.