Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 września 2014

Zapytanie ofertowe18/2014/DDS

 Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży ogłasza: NABÓR KADRY PEDAGOGICZNEJ DO REALIZACJI PROJEKTU pt. ,,Droga do sukcesu” realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasionowienr WND-POKL.09.01.02-20-712/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.