Click on any image in images menu.
Menu
BIP
30 stycznia 2015

Zapytanie ofertowe nr 2015/01- Przewozy uczniów- Janowszczyzna gm. Sokółka

  • Zamawiający: Stowarzyszenie Edukator" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie
  • Przedmiot zapytania: Zapewnienie przewozów uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej  w Janowszczyźnie - Gmina  Sokółka w okresie od 9 lutego do 31 czerwca 2015 r.
  • Szczegółowa specyfikacja zakresu planowanego do zlecenia zadania stanowi Załacznik nr 1 - do pobrania
  • Wzór umowy na realizację dowozu stanowi Załacznik nr 2 - do pobrania
  • Wzór formularza ofertowego stanowi Załacznik nr 3 - do pobrania

Oferty zgodne z załączonym wzorem formularza, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Dowozy -Janowszczyzna"  należy składać w siedzibie Biura Zamawiającego: Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży, ul. Polowa 57C w terminie do dnia 5 lutego -do godz. 13.00.Decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania ofert zostaną one rozpatrzone i ocenione wg kryterium najniższej ceny, pod warunkiem spełnienia przez Oferenta warunków wymaganych przez przepisy prawa w stosunku do podmiotów i osób świadczących usługę przewozu uczniów. W sprawach dotyczących treści Zapytania można kontaktować się  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15,00z biurem Zamawiającego, tel/fax 862150463, e-mail: biuro@sosedukator.pl

Biuro Wykonawcze Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.