Click on any image in images menu.
Menu
BIP
29 czerwca 2015

Kończy się realizacja projektu „Ośrodki przedszkolne w strefie przygranicznej Gruzja/Abchazja”

Kończą się działania zaplanowane w projekcie „Ośrodki przedszkolne w strefie przygranicznej Gruzja/Abchazja”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Edukator” i Civitas Georgica.
W 4 uruchomionych ośrodkach na terenie Abchazji i Gruzji w zajęciach uczestniczyło 68 dzieci w wieku 4-6 lat. Nauczycielki w realizacji programu wspierała konsultantka metodyczna – Olga Muskhelishvili, która poprowadziła szkolenie metodyczne. Nauczycielki zostały poinstruowane jak pracować na podstawie naszego autorskiego programu „Basko – program kształtowania gotowości szkolnej”, opracowanego w 2014 roku w ramach projektu „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”.
Głównym cel klem zajęć jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole, ukształtowanie ich gotowości szkolnej, dlatego w ośrodku prowadzone były przede wszystkim zajęcia edukacyjne, a nie opiekuńcze.
Ponadto wszystkie 4 alternatywne ośrodki przedszkolne zostały odwiedzone przez lekarza, który skontrolował stan zdrowia dzieci.
Aktywne wsparcie udzielane ośrodkom przez rodziców i społeczność lokalną, zaowocowało deklaracjami samorządów o kontynuowaniu pracy grup po zakończeniu projektu.
Koordynatorem projektu jest Marzena Rafalska, a na terenie Gruzji działania koordynuje Levan Maqacaria.
Projekt finansowany jest w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA

 

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria