Click on any image in images menu.
Menu
BIP
14 lipca 2015

na strone

Dotacja Województwa Podlaskiego
na realizację zadania publicznego w 2015 r w zakresie dofinansowania wkładu własnego
do projektu, finansowanego ze środków zewnętrznych.

W dniu 3 czerwca 2015 została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadnia publicznego pod nazwą: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, między Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez członków Zarządu Województwa Podlaskiego a Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.
Przedmiotem umowy jest wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Wielospecjalistyczna kompleksowa rehabilitacja szansą na samodzielność dzieci niepełnosprawnych”
W projekcie przewidziano prowadzenie zajęć grupowych dla wszystkich dzieci o określonej dysfunkcji oraz zajęć indywidualnych, dostosowanych do szczególnych potrzeb każdego niepełnosprawnego dziecka. Podjęte działania mają na celu jak najpełniejsze włączenie go we wszystkie – stosownie do wieku – przejawy życia społecznego. Proponowane w projekcie działania służą kompleksowej rehabilitacji 21 dzieci niepełnosprawnych, beneficjentów projektu w wieku od 1 do 10 lat, współfinansowanego przez PFRON . Dzieci skorzystają z wielospecjalistycznego wsparcia, w tym m. in. z treningów EEG Biofeedback , z rehabilitacji leczniczej, z terapii pedagogicznej dzieciz uszkodzeniem wzroku.
Zorganizujemy również warsztaty i konsultacje dla rodziców, realizowane dodatkowo przez wszystkich specjalistów nieodpłatnie. Podczas wszystkich spotkań z rodzicami i członkami rodzin, wychowującymi dzieci niepełnosprawne, próbujemy odpowiadać na pytanie; jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym i jak skutecznie wspomagać jego rozwój. W ramach projektu dotowanego przez Fundację PZU , zorganizujemy równolegle specjalistyczne warsztaty dla członków rodzin, wychowujących dzieci niepełnosprawne, w których uczestniczyć będą po trzy osoby z każdej rodziny. Stowarzyszenie ,,Edukator” od wielu lat z powodzeniem realizuje liczne zadania na rzecz złagodzenia skutków niepełnosprawności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz na rzecz wsparcia wielospecjalistycznego ich rodzin

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.