Click on any image in images menu.
Menu
BIP
5 września 2015

30 sierpnia b. r Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” podpisał umowę z Radą Europy

          30 sierpnia b. r Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” podpisał umowę z Radą Europy na realizację projektu pt. „Zwalczanie przemocy w szkole poprzez edukację obywatelską i edukację na rzecz praw człowieka”
Projekt jest realizowany w ramach wspólnego programu pilotażowego Rady Europy oraz Unii Europejskiej „Prawa człowieka i demokracja w działaniu”. Nasz projekt jest jednym z dwóch, zaleconych do realizacji w 2015 roku. /szczegółowe informacje pod adresem:http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/home]
Wspólnie z partnerami z Czarnogóry, Grecji, Rumunii i Węgier dokonamy analizy polityk edukacyjnych oraz upowszechnimy przykłady dobrych praktyk, aby uświadamiać społecznościom szkolnym, iż wolność od przemocy fizycznej i psychicznej, zadeklarowana w Konwencji Praw Dziecka nakłada obowiązek wprowadzenia i konsekwentnej realizacji działań, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. Przemoc to niesprawiedliwość, krzywda i cierpienie drugiej osoby. Nigdy nie było i nie może być zgody na obecność przemocy w szkole!
Podejmujmy zatem wspólne działania profilaktyczne , by to zjawisko nigdy nie dotknęło naszych uczniów , naszych bliskich, naszych społeczności.
       W ramach realizacji projektu zaprosimy nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli rodziców i społeczności lokalnych na szkolenia z zakresu budowania pozytywnego i bezpiecznego klimatu szkoły. Będziemy współpracować z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Gości naszej strony będziemy na bieżąco informować o podejmowanych działaniach i efektach projektu.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.