Click on any image in images menu.
Menu
BIP
22 października 2015

Konferencja z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ w Stowarzyszeniu Edukator

          W dniach 16 i 17 października 2015 odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej doroczna konferencja pracowników Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży. Gośćmi konferencji byli :
               Ks. Infułat Jan Sołowianiuk

               Pani Wiesława Ćwiklińska, Wicekurator Oświaty w Białymstoku
               Pan Lech Kołakowski, poseł ziemi łomżyńskiej
               Pan Mieczysław Bagiński, wiceprzewodniczący Sejmiku
               Pani Agnieszka Idźkowska, inspektor ds. oświaty w gminie Wysokie Mazowieckie
               Pan Krzysztof Krajewski , wójt gminy Wysokie Mazowieckie
               Pan Zygmunt Zdanowicz , prezes Zarządu Głównego T P Z Ł
               Ks. Wacław Iżbicki proboszcz parafii Janówka pow. suwalski
Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy 40 szkół oraz dwóch przedszkoli, dla których Edukator jest organem prowadzącym, podsumowali pracę za miniony rok szkolny, który w poszczególnych placówkach przyniósł wiele sukcesów i wiele radości w lokalnych społecznościach.
         
Dumą władz Stowarzyszenia oraz ponad tysięcznej rzeszy członków organizacji jest fakt, że od 16 lat udaje się skutecznie przeciwdziałać degradacji małych środowisk, w których funkcjonują uratowane szkoły podstawowe. W prowadzonych szkołach i przedszkolach zapewniamy pracę ponad 600 osobom, w tym głównie kobietom. Tylko w łomżyńskich przedszkolach zatrudniamy 116 kobiet, w tym 53 nauczycielki.

            Podczas uroczystości Zarząd Stowarzyszenia wyróżnił 105 nauczycieli i pracowników obsługi nagrodami finansowymi. Nagrodzono również 3 szkoły, które osiągnęły najwyższe wyniki w sprawdzianach zewnętrznych, potwierdzone przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Wśród szkół Edukatora najwyższe wyniki wypracowały
                I miejsce Szkoła Podstawowa w Szczodruchach, gm. Kołaki Kościelne ; 93%
               II miejsce Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy, gm. Zawady ; 88,6%
               III miejsce Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie ,gm. Sokółka; 80%
Warto podkreślić, że 23 szkoły Edukatora uzyskały wyniki powyżej średniej krajowej, 62 % naszych szkół zajmuje pierwsze miejsce wśród szkół na terenie swoich gmin.
                                              G R A T U LU J E M Y naszym Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom
Najważniejsze wydarzenia z minionego roku szkolnego z życia poszczególnych szkół i przedszkoli oraz z życia całej organizacji przedstawiono w bogatej prezentacji, którą w formie elektronicznej otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.
            Od września b. r rodzina szkół Edukatora powiększyła się o dwie nowe placówki: Szkołę Podstawową w Święcku Wielkim gm. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrze, gmina Czernice Borowe, woj. mazowieckie.
           W trakcie roku szkolnego ( po zakończeniu I semestru ) przejmiemy obowiązki organu prowadzącego dwóch kolejnych, nowych szkół:
- Szkołę Podstawową w Żytkiejmach gm. Dubeninki, woj. warmińsko – mazurskie
- Szkołę Podstawową w Gęsi gm. Jabłoń, woj. lubelskie.
W obu przypadkach szkoły zostaną nam przekazane z inicjatywy władz gmin, które ze względów ekonomicznych nie są w stanie tych szkół prowadzić lecz dla dobra lokalnych społeczności nie chcą ich likwidować. Władzom obu gmin dziękujemy za zaufanie i wybór ,,Edukatora” spośród innych organizacji. Traktujemy to jako przejaw uznania dla naszych dotychczasowych dokonań w dziele ratowania i prowadzenia małych szkół oraz jako ogromny kredyt zaufania do Stowarzyszenia
Podczas dorocznej konferencji, oprócz wspólnego świętowania, zrealizowaliśmy również szkolenia dla dyrektorów naszych placówek . Z wielkim zainteresowaniem uczestniczyliśmy w spotkaniu z psychologiem Panem Arkadiuszem Hornikiem, który w sposób bardzo interesujący i niekonwencjonalny zaprezentował uczestnikom problemy i zagrożenia w procesie wychowania młodego pokolenia, wynikające z błędów wychowawczych popełnianych w rodzinach najczęściej z powodu niewiedzy, braku czasu czy też braku zainteresowania sprawami dzieci, które wzrastają w środowiskach skazanych na anonimowość, w świecie nastawionym na konsumpcyjny styl życia.
         Wszystkim Gościom i Uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za wspólną troskę o przyszłość edukacji i wychowania, za wspólną radość. Dziękujemy serdecznie za życzenia, za słowa życzliwego uznania, za utwierdzenie nas w przekonaniu, że „tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
             Księdzu Infułatowi Janowi Sołowianiukowi serdecznie dziękujemy za słowa modlitwy i otuchy, wygłoszone podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w Łomżyńskiej Katedrze, w intencji uczniów pracowników żłobków, przedszkoli szkół i biura Stowarzyszenia.
                                                                                                                                               Stanisława Barbara Kuczałek
                                                                                                                                    Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator”
                                                                                                                                                                w Łomży

Goście Konferencji

 Pani Wicekurator wręcza dyplomy szkołom, które w roku szkolnym 2014/2015 uzyskały najwyższe wyniki ze sprawdzianu po szóstej klasie

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria