Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 maja 2016

Od kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie realizuje kolejny projekt w obszarze edukacji przedszkolnej na terenie Gruzji w Adżarii, Mingrelii i Imeretii.
Celem jest wsparcie grup defaworyzowanych na obszarach wiejskich Gruzji poprzez poprawę dostępu dzieci 3-6-letnich do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
W ramach projektu, w ciągu dwóch lat, zostaną uruchomione Alternatywne Grupy Edukacji Przedszkolnej i Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji. Nauczycielki zostaną przygotowane do pracy z dziećmi w grupach różnowiekowych, do kształtowania gotowości szkolnej 5-6-latków oraz do prowadzenia diagnozy gotowości szkolnej, a współpracujące z nami samorządy otrzymają wsparcie w aktualizowaniu i wdrażaniu Lokalnych Strategii Edukacji Przedszkolnej.
Partnerami Stowarzyszenia w realizacji zaplanowanych działań są International Association Civitas Georgica oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
logo_odn_lomza0000030805
Koordynatorem projektu jest Marzena Rafalska.

                                      Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
                                                                         Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polska_pomoc_logo-sm

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.