Click on any image in images menu.
Menu
BIP
13 czerwca 2016

Treningi metodyczne gruzińskich nauczycielek

W dniach 26-30 czerwca w Patardzeuli (Gruzja) odbył się pierwszy trening metodyczny dla nauczycielek gruzińskich w ramach realizacji projektu „Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia dostępu i jakości edukacji przedszkolnej w Gruzji”. W szkoleniu wzięło udział 20 osób z Adżarii, Mingrelii i Imeretii.
Zajęcia miały na celu przygotowanie nauczycielek, które będą pracować od września z dziećmi w wieku 3 - 5 lat w Alternatywnych Grupach Edukacji Przedszkolnej (AGEP) oraz z dziećmi w wieku 5 - 6 lat w Centrach Gotowości Szkolnej (CGS). Nauczycielki zostały przygotowane do prowadzenia z dziećmi zajęć o charakterze edukacyjnym, wspierających ich wszechstronny rozwój oraz do kształtowania gotowości szkolnej dzieci. Uczestniczki szkolenia zapoznano z naszymi programami autorskimi, do pracy w grupach różnowiekowych oraz z „Programem kształtowania gotowości szkolnej– Basko (dla dzieci w wieku 5-6 lat)”.
Na potrzeby pracy w AGEP dokonano adaptacji i modyfikacji istniejących programów nauczania.
Szkolenie prowadzili trenerzy polscy i specjaliści gruzińscy: Jolanta Šimon, Nino Jijavadze, Olga Muskhelishvili. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod aktywizujących, ćwiczeń praktycznych i dały możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Przed kolejną częścią szkolenia, która odbędzie się jesienią, nauczycielki muszą wykonać zadania domowe.
Program drugiego szkolenia dotyczyć będzie głównie gotowości szkolnej i sposobów jej badania.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 polska_pomoc_logo-sm

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria