Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 marca 2017

Zawiadomienie do zapytania ofertowego nr 1/EDU/2017 Audyt zewnętrzny

papier-firmowy                                                                                                                                                        Łomża, 02.03.2017

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty-zapytanie o cenę na wykonanie zadania: audyt zewnętrzny uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania „Wielospecjalistyczna kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego przez PFRON są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, wnioskiem, umową oraz wydaniem opinii w tym zakresie. Termin wykonania: 31.03.2017. Prezes Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę w sprawie wyboru wykonawcy zadania „audyt zewnętrzny” – zapytanie ofertowe nr 1/EDU/2017 z dnia 17.02.2017 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie 12-100 Szczytno. Ul. Sztaszica 46 , tel. 89 623 26 28, 608 503 679 Cena oferty brutto wynosi 2 500,00 zł(słownie dwa tysiące pięćset zł) termin wykonania 31 marca 2017

UZASADNIENIE WYBORU: 1.Oferta spełnia wymogi Regulaminu zamówień obowiązującego w Stowarzyszeniu „Edukator” 2.Oferta spełnia warunki specyfikacji zawartych w zapytaniu ofertowym 1/EDU/2017 z dnia 17.02.2017 3.Oferta została uznana za najkorzystniejszą: najniższa cena i termin wykonania.

Bez tytułu

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta do dnia 15.03.2017 eded

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.