Click on any image in images menu.
Menu
BIP
12 kwietnia 2018

Podsumowanie projektu „Strażak SAM w grafice”

D Z I Ę K U J E M Y

                 Zarząd Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży oraz cała społeczność Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy składa serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, których zaangażowanie umożliwiło realizację  projektu „Strażak SAM w grafice” dofinansowanego z Fundacji BGK w ramach konkursu „Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych”.

                                                     

 Informacja o podsumowaniu projektu

W piątek   6 kwietnia 2018r w Świetlicy Wiejskiej w Klimaszewnicy odbyło się podsumowanie projektu „Strażak SAM w grafice” realizowanego przez OSP Radziłów, dofinansowanego z Fundacji BGK w ramach konkursu „Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy, uczniowie, rodzice, dziadkowie, mieszkańcy Klimaszewnicy oraz przedstawiciele partnerów projektu – PSP Grajewo, Policja Grajewo oraz  Urzędu Gminy w Radziłowie.

Uczestnikom spotkania została przedstawiona krótka prezentacja podsumowująca zrealizowane działanie, w których udział wzięło 20 uczniów z SP Klimaszewnica w wieku 5-9 lat oraz ich rodzice.

W ramach projektu zrealizowano:

  • warsztaty graficzne (24 godz.), na których dzieci uczyły się obsługi popularnych programów do obróbki grafiki pod okiem wykwalifikowanej trenerki. Na zakończenie zajęć dzieci przygotowały prace konkursowe.
  • zajęcia edukacyjne (12 godz.) w zakresie zagrożeń: ogień, woda, powietrze, ziemia i pierwszej pomocy dla dzieci i ich rodzin prowadzone przez strażaków PSP w Grajewie i OSP Radziłów.
  • zajęcia edukacyjne dla rodziców – „jak zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci?” prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
  • wspólne czytanie książki z serii „Strażak Sam” przez zaproszonych gości.

Ponadto w ramach projektu każdy uczestnik otrzymał:

  • zestaw materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • pendrive,
  • zestaw gadżetów odblaskowych zapewniających widoczność na drodze (kamizelki, breloki oraz opaski)
  • książkę z serii „Strażak SAM”

Na zakończenie podsumowania został rozstrzygnięty konkurs prac tworzonych na warsztatach graficznych. Najlepsze prace zostały nagrodzone, laureaci otrzymali tablety graficzne oraz zestawy upominków.

Całkowita wartość projektu wyniosła 12.290 zł, w tym 8.700 zł dofinansowania z Fundacji BGK. Wkład własny o wartości 3.590 zł stanowiła praca wolontariuszy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Powiatowej Komendy Policji w Grajewie.

Informację opracował: Mirosław Gądek Prezes OSP Radziłów

 

 

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria