Menu
BIP
Aktualności
event16 października 2013

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPYTKOWIE DZIĘKUJE PANI PREZES ZA ŻYCZLIWOŚĆ I DOBRE SERCE

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rodzice oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej  w Spytkowie Serdecznie dziękują Pani Prezes Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży za okazaną życzliwość, przyjaz...

event9 października 2013

Komunikat-„Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy”

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu "Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do pracy",rodzice zainteresowani skorzystaniem z opieki nad dzieckiem w grupie ...

event5 września 2013

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5...

event7 sierpnia 2013

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROJEKTU ŻŁOBKOWEGO

Przez okres przerwy Świątecznej wykonano w obu przedszkolach ,,Edukatora” niezbędne prace adaptacyjne, wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia w Przedszkolu "Wesołe Słoneczko”. Przy ogro...

event28 czerwca 2013

PODZIĘKOWANIE ZA TRUD I ŻYCZLIWOŚĆ

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”  

event28 czerwca 2013

Podziękowanie dla Pani Prezes Barbary Kuczałek oraz całego Zarządu i Pracowników Stowarzyszenia”Edukator” w Łomży

Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dł...

event28 czerwca 2013

Zarząd Stowarzyszenia Edukator dziękuje za całoroczną ciężką pracę dla dobra wspólnego.

"Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartośc Cenną czyni ją jej STOSOWANIE Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz Świat odpłaca Ci za to, co robisz" Z okazji zakoń...

event13 czerwca 2013

Prezes Stowarzyszenia Edukator w Łomży Przyjacielem Szkoły Podstawowej w Uścianach

W podziękowaniu za pomocną dłoń, życzliwości oraz WIELKIE SERCE DYREKTOR PRACOWNICY SZKOŁY RODZICIE UCZNIOWIE

event7 czerwca 2013

CERTYFIKAT PRZYJACIELA SZKOŁY DLA PANI PREZES BARBARY KUCZAŁEK

Za dobro serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, Za wrażliwą duszę która przynagla do czynienia dobra, Za bezinteresowną pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność...

event28 lutego 2013

Udział przedstawicieli „Edukatora” w Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

„Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji" - to temat spotkania, które odbyło się w środę 27 lutego 2013 roku w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum De...