Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event11 października 2013

Informacja o komisyjnym otwarciu ofert dot. Zaproszenia 19/2013 (MSDS)

Komunikat z otwarcia dot. Zaproszenia do złożenia oferty nr 19/2013 (MSDS) na dostawę k...

event11 października 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. Zaproszenia Nr 20/2013-MA

Komisja ds. oceny ofert stwierdziła, ze w odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły oferty z...

event30 września 2013

Zaproszenie do złozenia oferty na roboty budowlane Nr 20/2013-MA

I. Zamawiający: Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno...

event26 września 2013

Zaproszenie do złożenia oferty nr 19/2013 (MSDS)

Przedmiotem zamówienia jest uzupełniająca dostawa komputerów przenośnych oraz projekt...

event9 września 2013

Protokół z otwarcia ofert dot zapytania ofertowego nr 18/DMS/13

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 18/POKL.09.01.02-20-742/12 z dnia...

event28 sierpnia 2013

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 17/MSDS/2013

Protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/M...

event27 sierpnia 2013

http://arch.sosedukator.pl/przetargi/2769-protoko-z-otwarcia-ofert-dot-zapytania-ofertowego-nr-16

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 16/POKL. 09.01.02-20-742/1 z dnia...

event26 sierpnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18 /DMS/2013

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduka...

event14 sierpnia 2013

Komunikat dot. Zapytania ofertowego nr 16 /DMS/2013

W związku ze zgłoszonym pytaniem jednego z potencjalnych Oferentów, Zamawiąjacy przeds...

event13 sierpnia 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 17/MSDS/2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 szkół prowadzonych przez...