Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event11 października 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. Zaproszenia Nr 20/2013-MA

Komisja ds. oceny ofert stwierdziła, ze w odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły oferty złozone przez Firmy: Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kuligowski, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 51, Zak...

event30 września 2013

Zaproszenie do złozenia oferty na roboty budowlane Nr 20/2013-MA

I. Zamawiający: Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859. II. Opis przed...

event26 września 2013

Zaproszenie do złożenia oferty nr 19/2013 (MSDS)

Przedmiotem zamówienia jest uzupełniająca dostawa komputerów przenośnych oraz projektorów multimedialnych z uchwytami i kablem dla 6 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Ł...

event9 września 2013

Protokół z otwarcia ofert dot zapytania ofertowego nr 18/DMS/13

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 18/POKL.09.01.02-20-742/12 z dnia 26.08.2013r.

event28 sierpnia 2013

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 17/MSDS/2013

Protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/MSDS/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r

event27 sierpnia 2013

http://arch.sosedukator.pl/przetargi/2769-protoko-z-otwarcia-ofert-dot-zapytania-ofertowego-nr-16

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 16/POKL. 09.01.02-20-742/1 z dnia 12.08.2013 na dostawę stołów, krzeseł i mebli pojedynczych

event26 sierpnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18 /DMS/2013

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”w Łomży zaprasza do składania ofert na usługę przewozową autokarem lub busem dla poszczególnych g...

event14 sierpnia 2013

Komunikat dot. Zapytania ofertowego nr 16 /DMS/2013

W związku ze zgłoszonym pytaniem jednego z potencjalnych Oferentów, Zamawiąjacy przedstawia specyfikację dostawy do poszczególnych szkół:

event13 sierpnia 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 17/MSDS/2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator" w Łomży na terenie województwa podlaskiego uczestniczących w projekcie ...

event12 sierpnia 2013

Zapytanie ofertowe nr 16 /DMS/2013

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży zaprasza do składania ofert na dostawę stołów, krzesełek, mebli pojedynczych o parametra...