Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event30 grudnia 2012

Zapytanie ofertowe nr 5

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży zaprasza do składania ofert na: zakup i dostawę zabawek, mebli biurowych i pościeli w rama...

event28 grudnia 2012

Protokół z rozpatrzenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych

Protokół z otwarcia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla 13 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży w ramach realizacji projektu „Do...

event27 grudnia 2012

Protokół z rozpatrzenia ofert na przerowadzenie szkoleń dla opiekunów

Protokół z rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów żłobkowych i opiekunów dziennych w ramach projektu: „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy”...

event27 grudnia 2012

Protokół z rozpatrzenia ofert na dostawę mebli

Protokół z rozpatrzenia ofert na dostawę mebli, mebli pojedynczych i urządzeń podstawowych w ramach projektu: „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr projektu PO...

event20 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży zaprasza do składania ofert na: na dostawę kompletów mebli, mebli pojedynczych i urządze...

event15 grudnia 2012

Protokół z otwarcia ofert w konkursie na roboty budowlane

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych w obiektach Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” oraz Niepublicznego przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży, w ramach proj...

event12 grudnia 2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

W związku z realizacją projektu pt.: "Dodaj mi skrzydeł” nr POKL.09.01.02-20-742/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europe...

event11 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W celu rozeznania rynku w ramach zasady efektywnego zarządzania finansami na: usługę szkoleniową w projekcie pt. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr projektu ...

event5 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projketu pt.:" Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do prac" nr POKL.01.05.00-00-200/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

event3 grudnia 2012

Protokół z rozpatrzenia ofert na stanowisko koordynatora

Protokół z rozpatrzenia ofert na stanowisko koordynatora projektu pt.: „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL.01.05.00-00-200/12 realizowanego w ramach Progra...