Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event12 grudnia 2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

W związku z realizacją projektu pt.: "Dodaj mi skrzydeł” nr POKL.09.01.02-20-742/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europe...

event11 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W celu rozeznania rynku w ramach zasady efektywnego zarządzania finansami na: usługę szkoleniową w projekcie pt. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr projektu ...

event5 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projketu pt.:" Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do prac" nr POKL.01.05.00-00-200/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

event3 grudnia 2012

Protokół z rozpatrzenia ofert na stanowisko koordynatora

Protokół z rozpatrzenia ofert na stanowisko koordynatora projektu pt.: „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL.01.05.00-00-200/12 realizowanego w ramach Progra...

event19 listopada 2012

NABÓR NA KOORDYNATORA PROJEKTU

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży ogłasza: NABÓR NA KOORDYNATORA PROJEKTU pt.: „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic...

event20 sierpnia 2012

Komunikat o wyborze oferentów -Zapytanie ofertowe 1/DS/2012

Komisja oceny ofert informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu (Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012) dot. zakupów sprzętu i wyposażenia dla 17 szkół w projekcie „Nauka drogą do sukcesu"...

event17 sierpnia 2012

Protokół z otwarcia ofert-Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012

Protokół z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych (Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012) do zakupienia w projekcie „Nauka drogą do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego K...

event16 sierpnia 2012

Informacja o wynikach analizy ofert -Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012

Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży dokonała szczegółowej analizy ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia (Zapytanie ofertowe nr 1/D...

event14 sierpnia 2012

Protokół z otwarcia ofert – Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012

W dniu 14 sierpnia 2012 r. o godz. 10.30 Komisja powołana przez Przezesa Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży dokonała otwarcia ofert dot. Zapytania cenowego jw. Wpłynęło 12 ofe...

event7 sierpnia 2012

Uwaga!!!: Zmiana zapytania ofertowego nr 2/DS/2012

w związku z zastrzeżeniem złożonym przez jednego z Oferentów, z dniem 7 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujace zmiany: 1. Ustala sie nową treść zapytania ofertowego, uwzględniajaca zmia...