Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event20 sierpnia 2012

Komunikat o wyborze oferentów -Zapytanie ofertowe 1/DS/2012

Komisja oceny ofert informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu (Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012) dot. zakupów sprzętu i wyposażenia dla 17 szkół w projekcie „Nauka drogą do sukcesu"...

event17 sierpnia 2012

Protokół z otwarcia ofert-Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012

Protokół z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych (Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012) do zakupienia w projekcie „Nauka drogą do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego K...

event16 sierpnia 2012

Informacja o wynikach analizy ofert -Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012

Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży dokonała szczegółowej analizy ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia (Zapytanie ofertowe nr 1/D...

event14 sierpnia 2012

Protokół z otwarcia ofert – Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012

W dniu 14 sierpnia 2012 r. o godz. 10.30 Komisja powołana przez Przezesa Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży dokonała otwarcia ofert dot. Zapytania cenowego jw. Wpłynęło 12 ofe...

event7 sierpnia 2012

Uwaga!!!: Zmiana zapytania ofertowego nr 2/DS/2012

w związku z zastrzeżeniem złożonym przez jednego z Oferentów, z dniem 7 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujace zmiany: 1. Ustala sie nową treść zapytania ofertowego, uwzględniajaca zmia...

event31 lipca 2012

Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012

Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży działając na podstawie Regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem Zasady Konkurencyjności zwraca się z pr...

event26 lipca 2012

Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012

Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży działając na podstawie Regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem Zasady Konkurencyjności zwraca się z pr...

event14 września 2011

Zapytanie ofertowe nr 4/DS/2011

Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ust z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 159) zwraca się z prośbą o prze...

event14 września 2011

Zapytanie ofertowe nr 3/DS/2011

Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ust z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 159) zwraca się z prośbą o prze...

event12 września 2011

Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2011

Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ust z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 159) zwraca się z prośbą o prze...