Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event22 lutego 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/EDU/2016 NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015r

event20 lutego 2016

Zaproszenie do składania ofert cenowych; rozeznanie rynku w celu zamówienia z wolnej ręki usługi o wartości poniżej 5000 zł;

                                                                                                   ...

event15 maja 2015

Protokół do zapytania ofertowego nr 1/DDS/2015

z otwarcia ofert na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu edukacyjnego na Zieloną Szkołę do Władysławowa dla uczniów i uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionowie prowadzonej przez Społ...

event14 maja 2015

Protokół z końcowej oceny ofert i woboru wykonawcy – zapytanie ofertowe Nr 1/SPDŁ/2015.

W załączeniu protokół z analizy ofert i wyboru oferenta w w sprawie zapytania Nr 1/SPDŁ/2015 dotyczącego doposażenie placu zabaw w SP w Długołęce.

event11 maja 2015

Informacja o wynikach formalnej oceny ofert dot. Zapytania ofertowego Nr 1/SPDŁ/2015

 W dniu 11.05.2015r. godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową dokonał oceny otrzymanych Ofert pod względem formalnym. Wyniki oceny z...

event29 kwietnia 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DDS/2015

SOSPPiN „Edukator” w Łomży, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach PO KL na zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego.

event28 kwietnia 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SPDŁ/2015

event13 kwietnia 2015

OGŁOSZENIE o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014r.

event10 kwietnia 2015

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego Nr 2/EDU/2015 z dnia 24.03.2015r

W dniu 09.04.2015r. godz. 10:00, ustalonym jako ostateczny termin składania ofert, Zamawiający dokonał otwarcia ofert cenowych.  W załączniku protokół (podpisy w oryginale)  z otwarcia zapyta...

event24 marca 2015

Zapytanie ofertowe 2/EDU/2015 -Audyt

dotyczy:  Badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014 r.