Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event29 lipca 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

event14 lipca 2016

Zapytanie ofertowe nr 2/EDU/2016 wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z glowicą termostatyczną i regulację instalacji c.o „Mały Artysta i Wesołe Słoneczko w Łomży.

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej: wymiana zawor...

event11 marca 2016

OGŁOSZENIE o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015r.

event7 marca 2016

Protokół oceny ofert złożonych w związku z ogłoszeniem przez Stowarzyszenie Edukator zapytania ofertowego na wykonanie usług badania sprawozdania finansowego za 2015 r

event1 marca 2016

Protokół oceny złożonych ofert – Audyt projektu PFRON

Protokół oceny ofert złożonych w związku z ogłoszoną przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, procedurą rozeznania rynku na wykonanie usługi audytu w odniesieniu do projektu „Wielospe...

event22 lutego 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/EDU/2016 NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015r

event20 lutego 2016

Zaproszenie do składania ofert cenowych; rozeznanie rynku w celu zamówienia z wolnej ręki usługi o wartości poniżej 5000 zł;

                                                                                                   ...

event15 maja 2015

Protokół do zapytania ofertowego nr 1/DDS/2015

z otwarcia ofert na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu edukacyjnego na Zieloną Szkołę do Władysławowa dla uczniów i uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionowie prowadzonej przez Społ...

event14 maja 2015

Protokół z końcowej oceny ofert i woboru wykonawcy – zapytanie ofertowe Nr 1/SPDŁ/2015.

W załączeniu protokół z analizy ofert i wyboru oferenta w w sprawie zapytania Nr 1/SPDŁ/2015 dotyczącego doposażenie placu zabaw w SP w Długołęce.

event11 maja 2015

Informacja o wynikach formalnej oceny ofert dot. Zapytania ofertowego Nr 1/SPDŁ/2015

 W dniu 11.05.2015r. godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową dokonał oceny otrzymanych Ofert pod względem formalnym. Wyniki oceny z...