Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event7 lutego 2015

Komunikat w sprawie Zapytania ofertowego nr 2015/01- Przewozy uczniów- Janowszczyzna

Komisja ds. oceny ofert w zakresie Zapytania ofertowego nr 2015/01- Przewozy uczniów- Janowszczyzna stwierdza, że w terminie składania ofert tj. 5 lutego 2015 r. nie wpłynęła żadna oferta. Z te...

event30 stycznia 2015

Zapytanie ofertowe nr 2015/01- Przewozy uczniów- Janowszczyzna gm. Sokółka

Zamawiający: Stowarzyszenie Edukator" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie Przedmiot zapytania: Zapewnienie przewozów uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej  w Janowsz...

event15 stycznia 2015

Zapytanie o cenę nr 21/2015/MAZOVIA

na zakup i dostawę artykułów biurowych i pomocy dydaktycznychPrzedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych do trzech szkół podstawowych z gminy Bog...

event28 października 2014

Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.10.2014 r. dotyczący zapytania 21/2014/DMS

event20 października 2014

Informacja z otwarcia ofert – Zapytanie cenowe nr 20/2014/ Mazovia

W związku z rozpatrzeniem ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkow...

event17 października 2014

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego 21/2014/DMS na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu „Dodaj mi skrzydeł”

event16 października 2014

Zapytanie ofertowe nr 21/2014/DMS na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu „Dodaj mi skrzydeł”

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, (biuro ul. Polowa 57C) zaprasza niniejszym ...

event10 października 2014

Informacja z otwarcia ofert – Zapytanie cenowe nr 19/2014/MAZOVIA

W związku z rozpatrzeniem ofert na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwi...

event7 października 2014

Zapytanie o cenę nr 20/2014/MAZOVIA

W związku z realizacją projektu pt.: „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” zapraszamy do składania ofert...

event6 października 2014

Komunikat w sprawie wyboru oferty Znak sprawy 1/BHP/2014