Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event13 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 16.W/2014/9.1.1

(UWAGA- z dniem 21 sierpnia 2014 r. wprowadzono zmiany w treści niniejszego zapytania - patrz odrębny komunikat) zmierzające do  wyłonienia dostawców zabawek, pomocy dydaktycznych i materiałó...

event13 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 16.M/2014/9.1.1

(UWAGA- z dniem 21 sierpnia 2014 r. wprowadzono zmiany w treści niniejszego zapytania - patrz odrębny komunikat)zmierzające do  wyłonienia dostawców zabawek, pomocy dydaktycznych i materiałów ...

event13 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 15.W/2014/9.1.1

zmierzające do  wyłonienia dostawców wyposażenia w celu dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w woj. warmińsko-mazurskim do potrzeb dzieci 3-4 letnich w ramach projekt...

event13 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 15.P/2014/9.1.1

zmierzające do  wyłonienia dostawców wyposażenia w celu dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w woj. podlaskim do potrzeb dzieci 3-4 letnich w ramach projektu realizowa...

event13 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 15.M/2014/9.1.1

zmierzające do  wyłonienia dostawców wyposażenia w celu dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w woj. mazowieckim do potrzeb dzieci 3-4 letnich w ramach projektu realizo...

event13 sierpnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/Edu/2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego do przewożenia dzieci w wieku         od 3 roku do 12 lat

event4 sierpnia 2014

Informacja dot. Zapytania ofertowego nr 14/2014/9.1.1-PO-WM

Uprzejmie informujemy, że wszystkie przedstawione oferty przekraczają limit środków przewidzianych w budżecie projektu na pełną realizacje zamówienia. Z tego powodu postępowanie o udzielenie ...

event31 lipca 2014

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego Nr 14/2014/9.1.1/PO-WM z dnia 14.07.2014r.

event24 lipca 2014

Komunikat dot. Zapytania ofertowego: Nr 12/2014/9.1.1-WM, 11/2014/9.1.1-MZ, Nr 10/2014/9.1.1-PO

Uprzejmie informujemy, że z powodów formalnych ( brak prawidłowo sporządzonych ofert) zostały unieważnione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie oddziałów przedszk...

event22 lipca 2014

(aktualizacja z 23.07.2014) Protokoł z otwarcia ofert dot Zapytania ofertowego nr 11/2014/9.1.1 – MZ

W dniu 22 lipca o godzinie 12.00 Komisja dokonała otwarcia ofert cenowych na wykonanie  placów  zabaw  dla oddziałów przedszkolnych działających przy 5 szkołach podstawowych  w województwi...