Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event22 lipca 2014

(aktualizacja z 23.07.2014) Protokoł z otwarcia ofert dot Zapytania ofertowego nr 11/2014/9.1.1 – MZ

W dniu 22 lipca o godzinie 12.00 Komisja dokonała otwarcia ofert cenowych na wykonanie  placów  zabaw  dla oddziałów przedszkolnych działających przy 5 szkołach podstawowych  w województwi...

event18 lipca 2014

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 13/2014/MA

W dniu 18.07.2014r. o godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:Przewodniczący –  Elżbieta Wdziękońska Sekretarz – ...

event18 lipca 2014

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 14/2014/9.1.1-PO-WM

W związku z napływającymi pytaniami przedstawiamy następujace wyjaśnienia  1. Proszę o doprecyzowanie określenia „interaktywnego projektu organizacyjno- finansowego” (moduł AO)?Słowo &q...

event17 lipca 2014

(aktualizacja z 23.07.2014) Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego Nr 10/2014/9.1.1-PO z dnia 26.06.2014r.

W dniu 23 lipca 2014 r. Komisja Przetargowa zakończyła analizę merytoryczna wniosku złożonego w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 10/2014/9.1.1-PO i wystąpiła do Zarządu Stowarzyszenia Eduka...

event14 lipca 2014

Zapytanie ofertowe nr 14/2014/9.1.1/PO-WM- oprogramowanie wspomagajace zarządzanie placówką poprzez internet

Sprostowanie dot. treści punktu V. A Zapytania ofertowego: Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę.  Prawidłowy zapis brzmi: V.A W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o kt...

event3 lipca 2014

Zapytanie ofertowe Nr 13/2014/MA w sprawie renowacji nawierzchni parkingu

I.      Zamawiający Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 71817298...

event3 lipca 2014

Zapytanie ofertowe Nr 12/2014/9.1.1-WM w sprawie doposażenia oddziałów przedszkolnych

I.  Zamawiający: Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859. II. Opis...

event2 lipca 2014

Konkurs ofert – zlecenie dla specjalisty ds. rehabilitacji i zajęć ruchowych

W związku z długotrwałą nieobecnością pracownika realizującego zajęcia ruchowe w ramach projektu POKL " Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do pracy" Stowarzyszenie...

event2 lipca 2014

Zapytanie ofertowe nr 11/2014/9.1.1-MZ

I.  Zamawiający: Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.II. Opis o...

event26 czerwca 2014

Zapytanie ofertowe Nr 10/2014/9.1.1-PO w sprawie doposażenia oddziałów przedszkolnych

Sprostowanie omyłki w dokumentacji:(opublikowano 14 lipca o godz. 13.30)W opisach dot. tablicy informacyjnej na plac zabaw słowo "kantówka" zostało omyłkowo zastąpione słowem kartonó...