SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zapytanie ofertowe nr nr 2021/BZP 00124380/01

Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w odpowiedzi na postępowanie nr  2021/BZP 00124380/01. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych, chodników oraz niezbędnej infrastruktury.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie : https://platformazakupowa.pl/transakcja/487341
Profil zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szkolajanowszczyzna   zakładka „Postępowania”

 

 

 

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży