Menu
BIP
event 20 lutego 2019
Kategoria: Aktualności

Zabawa choinkowa w Polanie

   Tradycyjnie już, w ostatnią sobotę przed feriami szkolnymi, która a w tym roku przypadło na dzień 9 lutego , nauczyciele i rodzice zorganizowali zabawę choinkową. Miejscem tanecznego spot...

event 18 lutego 2019
Kategoria: Przetargi i zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: zapytania ofertowego zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego ze środków PFRON

Zamawiający: Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty w postę...

event 14 lutego 2019
Kategoria: Aktualności

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni chemicznej w szkołach podstawowych w Cichym,...

event 29 stycznia 2019
Kategoria: Przetargi i zamówienia

Rozeznanie rynku nr EDU-WM3/2019 na przeprowadzenie zajęć wspierających dla uczniów

w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPWM.02.02.01- 28-0165/17 realizowanego w szkołach podstawowych w Cichym, Mazurach -Gm. Świetajno: w Choszczewie, w Kozłowie-Gm. Sor...

event 28 stycznia 2019
Kategoria: Aktualności

Kolejny sukces „Edukatora” w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Edukator” zgłosiło wniosek o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniani...

event 31 grudnia 2018
Kategoria: Najnowsze wydarzenia

Serdeczne Życzenia Noworoczne

Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży życzy wszystkim Pracownikom, Przyjaciołom i Sympatykom naszej organizacji, by Nowy 2019 Rok składał się jedynie z sukcesów i szczęśliwych c...

event 27 grudnia 2018
Kategoria: Najnowsze wydarzenia

W szkołach i przedszkolach „Edukatora” w okresie Mikołajkowo-Świąteczno- Noworocznym odbywają się liczne, bardzo atrakcyjne imprezy i spotkania, utrwalające polskie tradycje i obyczaje, int...

event 3 grudnia 2018
Kategoria: Wsparcie-rozwoju-Gruzja-polska-pomoc

Działania Stowarzyszenie Eduaktor w Raporcie Polskiej Współpracy Rozwojowej

Działania Stowarzyszenia "Edukator" w Raporcie Polskiej Współpracy Rozwojowej opisane są w zakładce Raport Roczny 2017. //https://www.polskapomoc.gov.pl/Publikacje,2794.html//   

event 3 grudnia 2018
Kategoria: Aktualności

Reportaż o działaniach Edukatora w Gruzji w TVP

https://b.imm.com.pl/8607O7/z/t  https://b.imm.com.pl/4M5ELB/z/t

event 29 listopada 2018
Kategoria: Przetargi i zamówienia

Ogłoszenie w sprawie otwarcia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr EDU-WM1/2018

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży informuje, iż dnia 27 listopada 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących zapytania ...