SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu w Gruzji. Projekt „Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym” realizowany jest przez Stowarzyszenie EDUKATOR we współpracy z Civitas Georgica i Radą Wiejskich Parlamentów Gruzji.

W dniach 2-4 czerwca w Patardzeuli odbyło się spotkanie 15 członków zarządu Rady Wiejskich Parlamentów Gruzji. Ta powstała w 2014 roku organizacja ma na celu instytucjonalizowanie dialogu społecznego, wspieranie współpracy między władzą a mieszkańcami oraz zwiększenie ich udziału w podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.
W trakcie czerwcowego spotkania (2-4.06.) członkowie zarządu podnieśli swoją wiedzę w zakresie planowania strategicznego i animowania działań w społecznościach lokalnych. Wynikiem ich pracy była również koncepcja nowej strategii organizacji, która została udostępniona do dalszych konsultacji. Stworzone zostały narzędzia do badania potrzeb społeczności lokalnych w nowych rejonach, na które Rada planuje rozszerzyć swoje działania.

Obecnie we wsiach 8 rejonów odbywają się spotkania, które mają na celu określenie lokalnych potrzeb oraz wyłonienie aktywistów, gotowych zaangażować się w realizację lokalnych projektów obywatelskich i w dalszej perspektywie, w pracę Rady Wiejskich Parlamentów Gruzji. Kolejnym krokiem w projekcie będzie Letnia Akademia Demokratycznego Uczestnictwa, podczas której aktywiści z 8 nowych rejonów wiejskich zostaną przygotowani do pracy z lokalnymi społecznościami. Projekt “Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstw Spraw Zagranicznych RP Program „Wsparcie Demokracji”.

logo0000030805                 polska_pomoc_logo-smindeks

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży